Ydelser

TRAFIKSTIL kan bl.a. levere ydelser inden for:

 • Trafiksikkerhedsrevision
 • Trafiksikkerhedsinspektion
 • Tilgængelighedsrevision
 • Temaanalyser af ulykker
 • Sortpletanalyser
 • Anbefalinger til forbedring af eksisterende forhold under hensyntagen til både trafiksikkerhed og trafikafvikling
 • Evalueringer af tiltag
 • Skolevejsanalyser
 • Litteraturstudier og indhentning af internationale erfaringer
 • Prioriteringsmodeller for valg af tiltag
 • Mindre kapacitetsvurderinger

TRAFIKSTIL rapporter