Ydelser

TRAFIKSTIL kan bl.a. levere ydelser inden for:

  • Trafiksikkerhedsrevision
  • Trafiksikkerhedsinspektion
  • Temaanalyser af ulykker
  • Sortpletanalyser
  • Anbefalinger til forbedring af eksisterende forhold under hensyntagen til både trafiksikkerhed og trafikafvikling
  • Evalueringer af tiltag
  • Skolevejsanalyser
  • Litteraturstudier og indhentning af internationale erfaringer
  • Prioriteringsmodeller for valg af tiltag
  • Mindre kapacitetsvurderinger

TRAFIKSTIL rapporter