Samarbejde

TRAFIKSTIL består alene af Erik Gersdorff Stilling, men har et godt samarbejde med både små og større rådgivende ingeniørfirmaer. Det gælder både kvalitetssikring, sparring og udførsel af opgaver i fællesskab.

Samarbejdsrelationer i stærkt trafiksikkerhedsnetværk
TRAFIKSTIL indgår i et stærkt trafiksikkerhedsnetværk, hvor vi er seks selvstændige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer med baggrund i bl.a. Vejdirektoratet, Carl Bro, Rambøll, MOE og en række kommuner og amter.

På trods af vores spredte, fysiske placering arbejder vi tæt sammen om opgaver, og har kapacitet til at lave større opgaver som f.eks. trafikhandlingsplaner med sortpletanalyse, vejklassificering, spørgeskemaanalyser samt skitseprojektering og økonomioverslag.

Vores netværk består af følgende rådgivende ingeniørvirksomheder:

TRAFIKSTIL v/ Erik Gerdorff Stilling, Hornslet, www.trafikstil.dk

VEX v/ Marianne Rask, Roskilde, www.vex-consult.dk

Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik v/ Jan Luxenburger, Karup, www.luxenburger.dk

Trafikplan ApS v/ Peter Søndergaard, Skanderborg, www.trafikplan.dk

SE Trafik ApS v/ Steen Eisensee, Odense, www.setrafik.dk

Hougaard Trafik v/ Rikke Hougaard Sørensen, Næstved, www.hougaardtrafik.dk

TRAFIKSTIL støtter:

Røde Kors

Danmarks Indsamlingen