Om TRAFIKSTIL

Firmaet er oprettet af civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Erik Gersdorff Stilling i 2015. Jeg har ingen ansatte, men har tæt samarbejde med andre rådgivende ingeniørfirmaer med speciale inden for trafiksikkerhed og trafikplanlægning.

Jeg er civilingeniør fra DTU 2005 og uddannet trafiksikkerhedsrevisor i 2004. Jeg har desuden taget et semester om trafiksikkerhed på Lunds Tekniska Högskola i Sverige.

Baggrund
Inden jeg startede TRAFIKSTIL, har jeg været ansat hos Vejdirektoratet og Rambøll, hvor jeg specialiserede mig inden for trafiksikkerhed og trafikplanlægning. I 2021 blev jeg desuden tilgængelighedsrevisor.

Jeg har lavet over 300 trafiksikkerhedsrevisioner og trafiksikkerhedsinspektioner. Disse er gennemført på både stats- og kommuneveje på mange forskellige opgavetyper og på mange forskellige revisionstrin i både land- og byområder.

Mine arbejdsopgaver omfatter blandt andet sortpletudpegning, evaluering af projekter, grå strækningsanalyser, udvidet dødsulykke-statistik, trafiksikkerhedshandlingsplaner, sagsbehandling og mange andre opgaver med trafiksikkerhed som omdrejningspunkt.

Jeg laver også analyser af trafikulykker på mange detaljeringsniveauer – herunder analyser i forbindelse med udarbejdelse og udmøntning af Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan.  Vurdering af kapacitet og trængsel samt skolevejsanalyser hører også blandt de opgaver, som jeg arbejder med.

Inden for de seneste år har jeg været involveret i udarbejdelsen af forskellige publikationer for Vejregelorganisationen og for Vejdirektoratet. Blandt andet har jeg været med til udarbejdelsen af håndbogen Trafiksikkerhedsinspektion og Kogebog for rabatsaneringer samt opdateringer af håndbogen Trafiksikkerhedsrevision og idekataloget Hastighedstilpasning i åbent land. Jeg har også været med til at udarbejde håndbogen Trafiksikkerhed – Effekter af vejtekniske tiltag og årsrapporten Dødsulykker 2015 og Dødsulykker 2017, hvori dødsulykkerne analyseres og perspektiveres.

I samarbejde med Vejdirektoratet har jeg desuden udarbejdet forskellige vejledninger til behandling af data om trafikulykker – Indberetning af færdselsuheld og Brugervejledning til udtræk af ulykker.

Udvalgte publikationer, hvor Erik Gersdorff Stilling har stået for en stor del af udarbejdelsen

Faglighed
Fagligheden er vigtig for mig. Ud over erfaringer gennem projekter og relevant faglitteratur deltager jeg løbende i relevante kurser. På det seneste har jeg bl.a. deltaget i:

  • ICTCT´s International Course for Early Career Road Safety Researchers
  • NTSA (Nordic Traffic Safety Academy)
  • Trafiksikkerhedsrevisorseminarer
  • Trafiksignaler – grundkursus
  • Reviewboard for udvikling af trafiksikkerhedskurser i VEJ-EU, hvor jeg er med til at facilitere reviewboardet
  • Vejen som arbejdsplads